Dominator AgroBio

Dominátor AgroBio

Slouží k hubení jednoletých i vytrvalých plevelů na orné půdě před setím i po sklizni.

Ředí se vodou.