Stopset

Stopset - PROPHER

řluté lepové šipky k odchytu škodlivého létajícího hmyzu.